POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ MENTALIST.PL

Dzień dobry!

 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy i chcemy, abyś - w czasie korzystania z naszych usług - czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest firma Mentalist sp. z o.o., ul. Jana Styki nr 9 lok 4, Warszawa NIP: 1133013769, REGON: 3859619422.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres hello@mentalist.pl


 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych mentalist.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest: Mentalist Sp. z ograniczona odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - pod nr KRS 0000838804 , NIP 

1133013769, REGON 385961942

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

1. Świadczenie usług oferowanych w Serwisie

2. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

3. Przesyłanie newslettera

 

Podstawa przetwarzania:

1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Umowa o świadczeniu usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: a) profilowaniu w celach marketingowych b) przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu badania satysfakcji klientów

 

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie

2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu

3. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych w Serwisie

 

Możliwość cofnięcia zgody:

1. w każdej chwili

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA 

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony

3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Przysługuje Ci prawo żądania: a) Dostępu do Twoich danych osobowych b) Ich sprostowania c) Usunięcia d) Ograniczenia przetwarzania e) Przeniesienia danych do innego administratora f) A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 • Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

 

Pamiętaj, że jeśli usuniesz wszystkie Twoje dane osobowe z naszej bazy, nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług, za które zapłaciłeś. Proces ten jest nieodwracalny.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

CIASTECZKA

 

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

1. usunąć pliki cookies

2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

 

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji

2. statystycznym

3. marketingowym

4. udostępniania kluczowych funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

1. podmiot realizujący dostawę towarów 

2. dostawca płatności

3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

4. hostingodawca

5. biuro księgowe

6. podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu

7. podmiot zapewniający usługi marketingowe

8. portale społecznościowe

9. Revolut, w związku z:

  • świadczeniem przez Revolut na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

ZAWIERANIE UMÓW

 

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z naszym Serwisem, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z naszym Serwisem.

 

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do Mentalist sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Serwisie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez nasz Serwis.

 

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu.

 

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z naszym Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy naszym Serwisem internetowym a Bankiem.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: hello@mentaist.pl

 

Data aktualizacji: 29.04.2020

 

logo.png

ZAPISZ SIE NA NEWSLETTER

OBSERWUJ NAS

 • White Facebook Icon
 • YouTube
 • White Instagram Icon

© 2020 by Mentalist  |   Secured with SSL