top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY EDUKACYJNEJ MENTALIST

I Informacje ogólne

 

 1. Administrator  danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i zapewnia bezpieczeństwo ich przetwarzania i przechowywania, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rodo).

 2. Treść niniejszej polityki może ulegać aktualizacji. Aktualna treść polityki dostępna będzie na stronie internetowej.

 

II Administrator

 

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez platformę edukacyjną Mentalist jest spółka Mentalist Sp. z o.o. z siedzibą przy Czarnieckiego 2c/7, w Kołobrzegu 78-100, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000838804, NIP: 1133013769, REGON: 3859619422, adres poczty elektronicznej: hello@mentalist.pl.

  

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z treścią polityką prywatności lub przetwarzania danych, prosimy o kontakt na adres hello@mentalist.pl.

 

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów na podstawie i celu:

 1. umożliwienie dostępu do newslettera, działania promocyjne, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Przetwarzane dane osobowych: adres e-mail.

 2. rejestracja w platformie edukacyjnej Mentalist i utworzenie konta użytkownika, podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail, dane znajdujące się na koncie Google  lub Facebooku (nazwa użytkownika, zdjęcie, wersje językową, e-mail)  podane przez właściciela konta;

 3. zawarcia umowy sprzedaży na odległość oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną warsztaty, wykłady, zakup abonamentu, podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy). Przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, dane do faktury, e-mail, dane do realizacji płatności online (karty;

 4. umożliwienie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej platformy edukacyjnej Mentalist, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.

 5. zakup gift card za pośrednictwem platformy edukacyjnej Mentalist i zawarcie umowy kupna sprzedaży na odległość podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. b RODO. Przetwarzane dane osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, dane do faktury, dane do realizacji płatności online.

 6. realizacja obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa, podstawa prawna: art. 6 ust.1 c. Przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, nr rachunku bankowego.

 7. zakup produktów w sklepie internetowym Mentalist i zawarcie umowy sprzedaży na odległość, w tym dostawa zakupionych produktów, podstawa prawna: art. 6 ust.1b ((jest to niezbędne do wykonania umowy). Przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.

 8. uzasadniony interes administratora polegający na rozpatrywaniu zgłoszonych reklamacji, uwag do działania platformy edukacyjnej Mentalist, podstawa prawna: art. 6 ust.1 f RODO. Przetwarzane dane: imię, nazwisko, adres e-mail.

 9. realizacja obowiązków wynikających z prawa klientów  sklepu do zgłoszenia reklamacji towaru i prawa odstąpienia od umowy, podstawa prawa: art. 6 ust.1 c RODO, Przetwarzane dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon.

 10. uzasadniony interes administratora polegający na realizacji zawartej umowy sprzedaży gift card zakupionej przez klienta dla konkretnej osoby, podstawa prawna: art. 6 ust.1 f RODO. Przetwarzane dane: imię i nazwisko odbiorcy, adres e-mail odbiorcy.

 11. uzasadniony interes administratora polegający na ewidencji uczestnictwa w warsztatach, podstawa prawna: art. 6 ust.1 f RODO. Przetwarzane dane: imię i nazwisko.

 

 

Podanie danych osobowych przez użytkowników i klientów jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

W przypadku wyrażenia zgody na  przetwarzanie danych np. w celu otrzymania newslettera zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres mailowy: hello@mentalist.pl.

 

IV.Zakres i bezpieczeństwo przetwarzanych danych

 

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych tj. pozyskuje dane niezbędne do realizacji celów, w którym są one zbierane.

 2. Podanie danych osobowych dokonując zakupu dostępu do płatnych treści platformy edukacyjnej Mentalist lub zakupu towarów w sklepie internetowym Mentalist jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwiłoby administratorowi realizację tych umów.

 3. Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia Państwa danych. Posługuje się SSL (Secure Sockets Layer)na stronie co potwierdza pojawienie się na Państwa przeglądarce symbolu kłódki.

 4. Strona używa również tzw. ciasteczek (cookies). Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w pkt dotyczącym plików cookies.

 5. Strona internetowa jest również analizowana przez Google Analytics w szczególności zbierane są takie dane jak: wykorzystywana wyszukiwarka użytkownika, lokalizacja, rodzaj urządzenia na jakim przeglądana jest strona, system operacyjny.

 6. Dane osobowe osób korzystających ze strony przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium UE.

 7. Administrator danych zapewnia, aby dane użytkowników sklepu były odpowiednio zabezpieczone przed ich przypadkową utratą lub udostępnieniem, w szczególności wdrażając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

 

 

V Prawa przysługujące użytkownikom platformy edukacyjnej Mentalist

 

 1. Przepisy Rodo przyznają osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych prawa. W celu skorzystania z tych praw mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres mailowy Administratora: hello@mentalist.pl.

 2. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych;

 2. prawo sprostowania danych;

 3. prawo do usunięcia danych- jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, może zostać ona odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Administrator danych w niektórych przypadkach nie może zrealizować żądania usunięcia danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, do których realizacji jest zobowiązany, poinformuje o tym osobę, która zgłosiła żądanie. Jeżeli Administrator danych przekazał dane innym podmiotom zobowiązany jest dopilnować usunięcia przez nich danych osobowych.

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru;

 

VI Czas przechowywania danych osobowych

 

Administrator danych przechowywał będzie dane osób korzystających z platformy edukacyjnej Mentalist do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane, w szczególności:

 1. dane zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, w zależności od tego który z tych warunków wydarzy się w pierwszej kolejności;

 2. dane zebrane w celu realizacji umów przechowywane będą do czasu ich zakończenia i upływu okresu roszczeń z nich wynikających;

 3. dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przechowywane do czasu upływu ustawowego obowiązku ich przechowywania;

 4. dane zebrane w celu realizacji interesu administratora będą przechowywane do czasu realizacji tego interesu;

 

VII Powierzenie danych osobowych  

 

 1. Administrator w celu poprawnej działalności platformy edukacyjnej Mentalist i wsparcia go w realizacji procesów biznesowych korzysta z usług podmiotów zewnętrznych.

 2. Administrator korzysta z usług podmiotów realizujących dostawę towarów zakupionych w sklepie internetowym Mentalist, usługi hostingowe, usługi księgowe, funkcjonowanie portalu edukacyjnego.

 3. Administrator powierzając w/w podmiotom przetwarzanie danych osobowych zawarł z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

VIII Pliki cookies

 

 1. Strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookie to fragmenty kodu, które umożliwiają personalizację korzystania z Usług poprzez zapisywanie informacji, takich jak identyfikator użytkownika i inne preferencje. Plik cookie to mały plik danych, który przesyłamy na twardy dysk Twojego urządzenia (takiego jak komputer lub smartfon) w celu prowadzenia dokumentacji.

 2. Administrator używa następujących plików cookies:

 1. pliki hs, xrsf-token,  zapewniające bezpieczeństwo;

 2. ssr-caching pliki do funkcjonowania pamięci podręcznej

 3. pliki fedops.logger.sessionId do rejestracji zachowań użytkowników na stronie

 4. pliki służące do poprawy działań marketingowych svSession, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt-remote-cast-available, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name

 5. pozostałe pliki: conveythis-check, faq_#, platform_app_#-#-#-#-#_#-#-#-#-#

 

 

IX Zarządzanie plikami cookies

 

 1. Pliki cookie, których używamy, mają na celu pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu usług, dostępnych na naszej stronie internetowej.

 2. Jeżeli jednak nie chcesz by działały możesz w swojej przeglądarce dokonać zmiany ustawień plików cookie. Jeżeli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony.

 3. Ustawienia  można znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki. Aby zrozumieć te ustawienia, pomocne mogą być poniższe linki:

 

 1. X.Postanowienia końcowe

 

Organem Nadzoru właściwym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Data aktualizacji: 08.04.2024

bottom of page